Giải pháp tổng thể của giao thông vận tải đô thị nước ta (P1)

giải pháp tổng thể của giao thông vận tải đô thị nước ta

Về căn bản mà nói, những vấn đề tồn tại của giao thông vận tải đô thị, là do sự không ăn khớp giứa cung và cầu của giao thông vận tải đô thị tạo thành. Vì vậy, để chứa trị bệnh giao thông vận tải đô thị một cách cổ hiệu quả, không chỉ giải quyết từng vấn dề riêng rẻ mang tính cục bộ, hiện thực, mà cần giải quyết vấn đề một cách toàn diện, lâu dài, hệ thống, phải tiến hành chứa trị tổng hợp kết cấu giao thông vận tải của toàn đô thị.

Chữa trị tổng hợp giao thông vận tải đô thị cần được bắt tay từ hai mặt xây dựng và quản lý. Một mặt đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống đường đô thị, đổi mới các phương tiện giao thông đô thị, nhanh chóng thay đổi phương tiện giao thông cũ kỹ lạc hậu bằng phương tiện giao thông hiện đại, có tốc độ cao. Mặt khác, tăng cường quản lý giao thông vận tải đô thị, sử dụng hợp lý, có hiệu quả năng lực giao thông vận tải hiện có, bảo đảm tiến hành bình thường các hoạt động sản xuất và đời sống dân cư đô thị.

aGiải pháp về xây dựng giao thông vận tải đô thị

Xét từ góc độ xây dựng, giải pháp tổng thể để chứa trị bệnh giao thông đô thị nước ta chủ yếu là:

Thứ nhất, xây dựng hệ thống đường hiện đại.

Tại trung tâm đô thị nơi thường hay xảy ra chen chúc và ùn tắc giao thông, cần tích cực cải tạo và nâng cấp mạng lưđi đường hiện có, mở rộng và tăng thêm các tuyến đường mới, nâng cao tỷ suất sử dụng và năng lực thông hành của mạng lưới đường đô thị. Để từng bước hoàn thiện hệ thống đường đô thị, trước mắt cần đặt trọng điểm của đầu tư và xây dựng vào việc cải tạo và xây dựng hệ thống các tuyến đường trục đô thị, tăng mật độ mạng lưới đường trục và tỷ lệ diện tích đường sá, bước đầu xây dựng xong bộ xương đường trục đô thị, nối liền các tuyến đường chủ yếu của đô thị thành một mạng lưđi.

Đối vđi các thành phố lớn, hình thành các trục đường vành đai ngoại vi theo tiêu chuẩn đường xa lộ cao tốc bao quanh thành phố, cải tạo và mở rộng các trục đường song hành hướng tâm, xuyên tâm từ các quốc lộ cửa ngõ dẫn vào thành phố, xây dựng các nút giao thông tại các trọng điểm, kết hợp tổ chức phân luồng xe với hệ thống đèn tín hiệu, biển báo chỉ huy giao thông để khắc phục tình trạng tắc nghẽn giao thông đô thị. Xây dựng 305 km đường cao tốc cấp I, II và đường liên khu vực tại thành phố Hà Nội, 483 km đường cao tốc cấp I, II và đường liên khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ hai, xây dựng hệ thống chở khách đô thị lấy giao thông công cộng làm chủ đạo và nòng cốt. Để cải biến cục diện lạc hậu, đơn điệu, trình độ phục vụ thấp của phương thức giao thông công cộng, cần phải đa dạng hoá loại hình kết cấu giao thông chở khách. Trong các đô thị iớn và, trung bình, trên các tuyến đường trục chở khách vđi số lượng lớn và ổn định, cần có kế hoạch từng bước phát triển giao thông hiện đại có tốc độ nhanh, trước hết là ô tô buýt cỡ lớn có thể chở được nhiều khách, hạn chế và đi đến loại bỏ các xe cộ chở khách cũ nát, điều chỉnh và mở rộng mạng lưới vận tải hành khách đô thị lấy giao thông công cộng làm chủ đạo.

Tại thành phố Hà Nội và thành phố Hò Chí Minh, cần nghiên cứu xây dựng hệ thống phương tiện giao thông bánh sắt treo để phối hợp với hệ thống đường sắt đầu mối hình thành hệ thống xương sống trong hệ thống vận tải hành khách đô thị. Áp dụng cơ chế chính sách phù hợp để phát triển các phương tiện vận tải công cộng đô thị quốc doanh. Hướng dẫn các loại hình vận tải công cộng (xe bánh sắt, xe buýt, xe taxi, xe lam ….) với mức độ tiện nghi và giá cả phù hợp với nếp sống dân cư đô thị và khách quốc tế, đáp ứng 50% nhu cầu đi lại của dân cư bằng phương tiện vận tải công cộng, khắc phục nguy cơ tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường. Dành 25% mặt bằng đô thị để phát triển giao thông, phấn đấu đến năm 2010 cứ 1000 dân đô thị có 1 xe buýt hoặc

100 ghế phương tiện vận tải công cộng, có 21,5 xe ô tô ”(1) con

Thứ ba, xây dựng hệ thống vận tải hàng hoá đô thị lấy các doanh nghiệp vận tải chuyên nghiệp làm nòng (1) Chiến lược phát triển đô thị Việt Nam thời kỳ 1996 – 2002. cốt, có sự tham gia kinh doanh của các thành phần kinh tế và sử dụng nhiều phương thức vận tải. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề của vận chuyên hàng hoá đô thị trong điều kiện kinh tế mở cửa, thường xuyên biến động, một mặt cần lấy các doanh nghiệp vận tải hàng hoá chuyên nghiệp làm nòng cốt, mặt khác phải kiên trì nguyên tắc ra sức thu hút các thành phần kinh tế cùng tham gia kinh doanh vận tải hàng hoá và đa dạng hoá các phương thức vận tải hàng hoá. Nói một cách khác, một mặt cần phát triển mạnh mẽ vận tải hàng hoá chuyên nghiệp dể có thể đáp ứng được 70-80% nhu cầu vận tải hàng hoá của đô thị, mặt khác phải coi trọng phát huy tính tích cực của các lực lượng vận tải xã hội nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vận tải hàng hoá còn lại của đô thị.