Giải pháp về quản lý giao thông vận tải đô thị

Giải pháp về quản lý giao thông vận tải đô thị

Xét từ góc độ quản lý, giải pháp tổng thể để chữa trị bệnh giao thông đô thị nước ta chủ yếu có:

Mt là, quản lý kinh doanh vận tải.

Về vận tải hàng hoá đô thị, ngành giao thông vận tải cần xúc tiến việc xây dựng chế độ trách nhiệm vận tải, đổi mđi thể chế quản lý và phương thức kinh doanh vận tải hiện hành, chủ yếu là phát triển các công ty vận tải quốc doanh và các hợp tác xã vận tải thuộc sở hứu tập thể. Đứng trước tình hình nhiều công ty vận tải chuyên nghiệp hoạt động kém hiệu quả, năng suất lao động thấp, lợi nhuận ít, cần tiến hành điều chỉnh thoả đáng nhiệm vụ vận tải đối với các bến ga và các tổ chức vận tải, bảo đảm bố trí hợp lý các điểm vận tải và phân công rành mạch khối lượng vận tải giứa các tổ chức; đồng thời trong nội bộ công ty vận tải cần tăng cường chế độ trách nhiệm vật chất bằng cách lấy khoán làm hình thức chủ yếu nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động của công nhân viên chức, triển khai rộng rãi vận tải theo hợp đồng đối với bên ngoài, thi hành chế độ đại lý vận tải để bảo đảm lợi ích kinh tế của cả hai bên gửi chở hàng và nhận chở hàng. Ngoài ra cần hình thành thị trường vận tải hàng hoá, dưđi sự chỉ đạo của kế hoạch nhà nưđc, thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần trong kinh doanh vận tải, cho phép mọi người đêu có quyền tham gia kinh doanh vận tải, khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường theo nguyên tắc tốt thắng cuộc, xấu thua cuộc.

Về vận tải hành khách đô thị, trước hết cần làm rõ công ty vận tải là doanh nghiệp sản xuất mang tính chất phục vụ xã hội, vì vậy Nhà nưđc càn sử dụng chính sách bảo hộ tích cực đối với nó. Điều đó có nghĩa là Nhà nước cần quan tâm đầu tư cho vận tải hành khách công cộng, đổi mđi phương tiện vận tải hành khách công cộng và tiến hành tài trợ cần thiết cho hoạt động vận tải hành khách công cộng, thực hiện phương châm lấy quốc doanh làm chủ đạo, đồng thời trong chừng mực nhất định cho phép tập thể và cá nhân được tham gia kinh doanh vận tải hành khách, huy động tối đa tiền vốn, phương tiện và nhân lực của toàn xã hội để nhanh chóng chứa trị bệnh giao thông đô thị.

Hai là, quản lý kỹ thuật giao thông.

Đô’i với các thành phố lớn, cần từng bước xây dựng thể chế quản lý giao thông đô thị, coi giao thông đô thị là một hệ thống hoàn chỉnh, sử dụng máy tính điện tử vào việc xây dựng hệ thông đèn tín hiệu và biển báo chỉ huy giao thông tại các nút giao thông – nơi giao cắt giữa các tuyến đường, tiến hành điều tiết và khống chế mức độ tập trung xe, giảm thiểu số xe chạy qua lại, tăng cường năng lực thông qua của đường sá, tiết kiệm thời gian dừng xe và hạn chế sự cố giao thông. Đối với các đô thị trung bình và nhỏ, đô thị có điều kiện giao thông phức tạp, cần thực hiện thể chế quản lý giao thông theo khu vực; tận lực gia tăng việc ứng dụng máy tính điện tử vào quản lý giao thông đô thị, làm cho người và xe qua lại các nút giao thông được thông suốt, giảm thiểu thời gian dừng xe và số lần dừng xe, nâng cao tốc chạy xe, bảo đảm năng thông hành của đường sá đạt cực đại, từng bước hiện đại hoá quản lý giao thông đô thị.

Giao thông vận tải đô thị là một vấn đê rất phức tạp, có mối liên hệ rộng rãi với các ngành qui hoạch, vận tải, quản lý đất đai, công an, tư pháp … cộng thêm tính phức tạp về mặt kỹ thuật và xã hội của nó, làm cho nó trở thành một vấn đề không dễ giải quyết. Vì vậy, một mặt cần phải có sự đánh giá và nhận thức dầy đủ tính phức tạp, nghiêm trọng và lâu dài của vấn đê giao thông vận tải đô thị, mặt khác càn coi giải quyết đồng bộ vấn đê này là một trọng điểm của xây dựng cơ bản đô thị, phải tốn nhiều công sức, tiền của để chữa trị hiện tượng chen chúc, ùn tắc giao thông, huy động mọi lực lượng xã hội, sửa đổi thể chế quản lý giao thông hiện hành, từng bước hiện đại hoá giao thông vận tải đô thị.