Ô nhiễm môi trường sinh thái đô thị (P1)

Ô nhiễm môi trường sinh thái đô thị

Nghiên cứu ô nhiễm môi trường để có biện pháp phòng ngừa, khắc phục là một việc làm hết sức cần thiết trong quá trình phát triển công nghiệp hoá và đô thị hoá. Ô nhiễm môi trường thường được hiểu là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm những qui chuẩn, giới hạn cho phép, được qui định dùng làm căn cứ đế’ quản lý môi trường.

Ô nhiễm mói trường sinh thái đô thị bao gồm các loại sau đây:

a. Ô nhiễm không khí

Không khí là một trong những điều kiện cơ bản để bảo vệ sức khoẻ và sinh mệnh của con người nói riêng, bảo tồn các loại động vật, thực vật nói chung. Thành phần của không khí vốn tương đối ổn định, năng lực sạch hoá to lớn của vòng sinh vật có thể trị chứa được ô nhiễm về khói, bụi, mùi hôi thối, khí độc trong giới hạn nhất định để duy trì trạng thái sạch sẽ, mát mẻ của bầu khí quyển. Chất lượng không khí sẽ bị xấu đi một cách nghiêm trọng khi công nghiệp, giao thông và sinh hoạt xả ra một khối lượng lớn khói, bụi, khí độc, vượt quá năng lực sạch hoá tự nhiên.

Nguồn gây ra ô nhiễm không khí chủ yếu là khói, bụi, khí độc xả ra không qua xử lý của các nhà máy xi măng, gạch ngói, hoá chất, nhiệt điện, dệt, da, giấy, đường … Tại Hà Nội, khói bụi và các chất khí độc trong không khí như CO, NO2, SO2, Pb đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Các phương tiện giao thông cơ giới lạc hậu, cũ nát là một tác nhân quan trọng gây ra ô nhiễm không khí đô thị. Thí dụ thành phố Hồ Chí Minh hiện có 500 ô tô đã dùng trên 40 năm, 37.000 ô tô đá sử dựng từ trước năm 1985, 8.000 xe lam, 6.000 xích lô máy và 800 ngàn xe 2 bánh gắn máy. Tại các đường chính nhiều xe cộ như Hùng Vương, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ, xa lộ Hà Nội, Cách mạng tháng Tám … nồng độ bụi: mùa khô 7-10 mg/m3, mùa mưa 5,0 – 6,5 mg/m3, nồng độ SO2: mùa khô 0,7 – 1,0 mg/m3, mùa mưa 0,5 – 0,8 mg/m3. Trên các đường nhỏ nội thành như Bình Thới, Bùi Thị Xuân, Trương Định, Nguyễn Văn Đậu, Đề Thám … nồng độ bụi: mùa khô 5,6 – 7,8 mg/m3, mùa mưa 3,25 – 5,0 mg/m3, nồng độ S02: mùa khô 0,6 – 0,7 mg/m3, mùa mưa 0,4 – 0,55 mg/m3. Trên các đường ven đô như đại lộ Đại Hàn, Bình Điền, Bình Chánh, Tham Lương – Củ Chi, Tân Thuận – Phú Xuân … nồng độ bụi: mùa khô 3,7 – 5,5 mg/m3, mùa mưa 2,5 – 4,2 mg/m3, nồng độ SO2: mùa khô 0,45 – 0,57 mg/m3, mùa mưa 0,3 – 0,5 mg/m3. Khói có chứa các chất khi độc do các phương tiện giao thông cơ giới xả ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và sinh mạng của con người, tại các thành phố lớn của nước Pháp khói thải từ ô tô đã cưđp đi 1.000 sinh mạng mỗi năm.

Ô nhiễm không khí là tác nhân của các bệnh tim mạch, ung thư, gây ra mưa axit, ăn mòn các công trình kiến trúc, ắnh hưởng đến chất lượng của công nghiệp tinh xảo.