Sự cần thiết của việc chuyển đổi cơ cấu các ngành kinh tế đô thị (P1)

Sự cần thiết của việc chuyển đổi cơ cấu các ngành kinh tế đô thị

a. Sự phát triển của cách mạng công nghệ thế giới

Cách mạng công nghệ đang diễn ra với nhiều mức độ khác nhau ở hầu hết các nước trên thế giới, làm cho thị trường quốc tế phát sinh những thay đổi Iđn, đòi hỏi phải chuyển đổi loại hình cơ cấu các ngành kinh tế từ công nghệ truýên thống sang công nghệ tân tiến nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của kinh tế đô thị.

Nếu nói sự phát minh máy hơi nước và sự phát triển điện khí hoá là tiêu chí bùng nổ của cách mạng công nghệ lần thứ nhất và cách mạng công nghệ lần thứ hai, thì công nghệ vi điện tử là cách mạng công nghệ lần thứ ba ngày nay. Cách mạng công nghệ thế giđi lần này xuất hiện hàng loạt công nghệ cao do công nghệ vi điện tử dẫn đàu, trong đó bao gồm các công nghệ mđi như vật liệu mới, năng lượng mới, hệ thống sản xuất và quản lý tự động hoá, hàng không vũ trụ, cộng nghệ sinh học và khai thác biển, đặc điểm lớn nhất của các công nghệ mới này là sự phát triển tổng hợp, đan xen giứa các khoa học và các công nghệ.

Dưđi tiền đề của sự phát triển công nghệ mới, hệ thống sản xuất của toàn bộ xã hội loài người đã phát sinh nhứng biến đổi lđn lao, nhân tố căn bản và sự tuần hoàn của sản xuất sinh vật, từ thực vật, động vật, đốn bản thân loài người, đã có những biến đổi rõ ràng, hệ thống sản xuất của ngành công nghiệp chế tạo, trong đó bao gồm hệ thống động lực, hệ thống truyền động và hệ thống gia công, cũng đều phát sinh nhứng biến đổi về chất. Ngày nay, bên cạnh các loại vật chất và các nguồn năng lượng, thông tin đã trở thành yếu tố lđn thứ ba của sản xuất xã hội. Xét từ góc độ sản xuất, nhiều quốc gia trên thế giới đang bước vào xã hội thông tin với đặc điểm nổi bật là sự tổng hợp về tri thức.

Cách mạng công nghệ tất sẽ dẫn đến cách mạng công nghiệp. Một số nước khoa học, công nghệ phát triển trên thế giới đang trải qua quá trình “lột xác”. Một mặt, các ngành công nghiệp truyền thống đang có sự đổi mới lởn lao về công nghệ; mặt khác, các ngành công nghệ mới lấy thâm canh chất xám làm đặc trưng được phát triển nhanh chóng, cơ cấu các ngành kinh tế của toàn bộ đô thị đang được tiến hành điều chỉnh lại theo yêu cầu phát triển công nghệ mới. Về mặt này, bắt tay sđm nhất là Hoa Kỳ và Nhật Bản, từ niên đại thứ 80 trở lại đây, đầu tư cho việc phát triển và ứng dụng công nghệ mới của hai nước này tăng bình quân 4% / năm, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các ngành dịch vụ, Hoa Kỳ phát triển nhanh chóng các ngành công nghệ cao như thiết bị tự động hoá văn phòng, thiết bị máy tính, dụng cụ điện tử, bưu điện và chứa bệnh, tốc độ tăng trưởng của các ngành này bằng 5 lần tốc độ tăng trưởng của toàn bộ công nghiệp. Nhật Bản phát triển mạnh mẽ các ngành thâm canh chất xám là điện tử, thông tin, làm cho nước này liên tục trong nhiều năm giữ được vai trò dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế.