Vậy đâu là các nguyên tắc làm nòng cốt cho bộ môn đổi mới

Chúng ta chỉ có thể thảo luận, trình bày nghiệp vụ đổi mới như một quá trình phân tích, làm việc có hệ thống, có mục đích. May mắn thay, đó cũng là tất cả việc cần làm. Đổi mới có mục đích, có hệ thống chiếm ít nhất 90% những đổi mới đem lại hiệu quả. Và 10% còn lại vẫn phải dựa trên cơ sở nắm vững các nguyên tắc đổi mới.

Vậy đâu là các nguyên tắc làm nòng cốt cho bộ môn đổi mới? Tôi sẽ trình bày chúng dưới ba mục chính: việc nên làm, không nên làm và ba điều kiện.

Businesspeople Listening to Manager in Meeting

Vậy đâu là các nguyên tắc làm nòng cốt cho bộ môn đổi mới

VIỆC NÊN LÀM

1. Đổi mới có mục đích, có hệ thống bắt đầu bằng việc phân tích các cơ hội mở ra từ bảy nguồn gốc đổi mới. Mỗi nguồn gốc đổi mới có tầm quan trọng khác nhau tại từng thời điểm và trong từng ngành nghề khác nhau. Người đổi mới trong một quy trình công nghiệp cơ bản nào đó – ta hãy hình dung người đó đang nỗ lực cung cấp mắt xích còn thiếu trong quy trình làm giấy, nơi yếu tố mâu thuẫn giữa các thực tế kinh tế rất rõ ràng – có lẽ không cần phải quan tâm quá nhiều đến nhân khẩu học. Ngược lại, nếu bạn đang đổi mới một công cụ xã hội nào đó nhằm thỏa mãn một nhu cầu vừa nảy sinh từ thay đổi nhân khẩu học, có lẽ bạn có thể bỏ qua kiến thức mới. Nhưng tất cả các nguồn gốc đổi mới nên được phân tích, nghiên cứu có hệ thống. Chỉ luôn cảnh giác thôi chưa đủ. Quá trình tìm kiếm phải được thực thi thường xuyên một cách có tổ chức, có hệ thống.